Home Документи Програма

Програма на КПБ

Списък на статиите
Програма на КПБ
стр. 2
стр. 3
стр.4
стр.5
стр.6
стр.7
Всички страници

ПРОГРАМА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ ПРИЕТА НА IV -ИЯ КОНГРЕС

(Април 2003) 


В първите години на настъпващия XXI век, човечеството е подложено на огромни социални сътресения и непосилен гнет, породени от неистовите гърчове на световния капитал, задушаващ се и озлобял, попаднал в неразрешимите за него проблеми на империализма. През тъмните облаци на смраченото за милионите трудови хора небе на надеждата, отново мощно пробива своя път светлия лъч на комунизма, вдъхвайки вяра и упование, че можем да постигнем завета на безбройните борци за равенство, братство и свобода. 
Комунизмът премина славен и героичен път в борбата за освобождението на труда от капитала. Заедно с това този път беше сложен и противоречив, диалектически наситен с победи и частични отстъпления, с поражения. Но главното и решаващото това беше път на растежа, на нарастващия подем и настъпление на комунизма. Комунизмът и неговата борба с капитализма определиха социалното, политическото и духовното лице на последните няколко века. Това е главното противоречие на двете епохи. Борбата на труда, за освобождението на който се борят комунистите и капитала, който зверски защитава и отстоява капитализма е главното съдържание на целия съвременен исторически етап. 


Силата и мощта на комунистическото и работническото движение се коренят не само в справедливото дело, но и в могъщото знание за обективния ход на историята, с което въоръжиха пролетариата Карл Маркс и Фридрих Енгелс. 
Марксизмът позволи да се извърши огромен революционен скок от утопичния към научния комунизъм, да се заложат научните основи и методологическите принципи за разбирането на комунизма и диалектиката на движението към него. Става дума именно за основни принципи, а не догми. Класиците винаги са подчертавали, че теорията и практиката на комунизма постоянно се развиват, не стоят на едно място.Науката за комунизма е постоянно обогатяващо се теоретично учение, нетърпящо нито догматизма в конкретните си части, нито ревизионизма в основополагащите положения и принципи. Тя е живо учение, съчетаващо общото и особеното, главното и второстепенното, постоянното и преходното, многофакторното и определящото, решаващото в тях. Затова комунистическата теория е свежа и съвременна и днес. 


Плодовете на това развитие могат да бъдат намерени преди всичко в развитото и обогатено учение на революционния пролетариат от Владимир Илич Ленин. Победата на Октомврийската социалистическа революция изигра решаваща роля в историята на международното работническо движение. Тя беше триумф на практическото приложение на марксизма, при разработката на правилна и победоносна стратегия и тактика. Октомври потвърди правотата на ленинизма и безусловно отхвърли претенциите на опортюнизма и неговата неспособност за революционно преобразуване на обществото. Трудовите хора от целия свят обърнаха поглед към спасителните ленинови идеи. В много страни бяха създадени комунистически партии от нов тип, които постепенно се превърнаха в решаваща сила в борбата за мир, демокрация и социализъм.