Home Документи Програма

Програма на КПБ - стр. 3

Списък на статиите
Програма на КПБ
стр. 2
стр. 3
стр.4
стр.5
стр.6
стр.7
Всички страници

Достиженията на металургията, тежкото машиностроене, корабостроенето, химията, леката промишленост, енергетиката и много други, изградиха фундамента на една модерна и достойна за уважение индустрия. Връх на постиженията ни през този период беше участието на страната ни в разработката и осъществяването на усвояването на Космоса. Тези постижения са несравними с това, което завари социалистическата революция у нас. Няма база за сравнение, тъй като много от отраслите преди това просто не са съществували. 
Кооперативното селско стопанство, силно механизирано, достойно измерваше своите резултати с най-добрите в света. 
За годините на социалистически преобразования у нас се създаде солидна за мащабите ни научна база и потенциал. Този потенциал се реализираше като изключително важен фактор във възпроизводствения процес. 

 


Нарасналата икономическа мощ на страната, обезпечи сравнително спокойното демографско изменение, при което големи групи от селското население се вляха в промишлената армия. Промени се структурата на обществото.

 
Социалистическата държава проведе редица социални реформи, които не можеха да бъдат осъществени дори и в най- развитите капиталистически страни: 

  • ликвидирана беше напълно безработицата; 
  • осъществено беше безплатно здравеопазване, изградиха се бази на здравеопазването на най-високо ниво, достъпни за всички почивни станции. Децата на трудещите се бяха под особена закрила; 
  • забележителни успехи достигна образованието, културата, напълно адаптирани към изискванията на възпроизводствения процес. Ликвидирана беше неграмотността; 
  • пенсиите на трудовите хора бяха гарантирани от държавата.

България първа в света осигури пенсиите на селяните кооператори, Регулатор на всички тези достижения и придобивки беше комунистическата партия, реализираща своята линия чрез органите на властта и преди всичко чрез осъществяването на централизирано планиране. 


Изброяването на успехите и придобивките, които получиха тружениците на социализма, трудно могат да бъдат всецяло описани, особено когато се третира техния морален аспект. Като пример могат да бъдат посочени изключително ниската престъпност, високата степен за заетост на населението, културното и образователното израстване на народа. 
Въпреки изброеното до тук като успехи на социалистическите завоевания, ние сме свидетели на острата криза, която изживя социалистическата практика в края на XX век, както и на реставрацията на капитализма в голяма част от социалистическите страни. При това, този акт на връщане назад на историческия процес, беше извършен в условията на напълно мирен преход и съзерцателно отношение на мнозинството от народа.