Home Документи Програма

Програма на КПБ - стр.6

Списък на статиите
Програма на КПБ
стр. 2
стр. 3
стр.4
стр.5
стр.6
стр.7
Всички страници

Преодоляването на глобалните проблеми, обаче не зависи само от властта на корпоративния капитал на развитите страни. Обречени на все по-голямо изоставане са страните от "третия" свят, а угрозата виси със страшна сила и над тези от бившия "втори" свят! Създадените в тези държави корпоративно-кланови структури, монополистически обединения, нищетата, традициите на бюрократизма и докапиталистическата експлоатация, ниското ниво на културата и угнетеното национално съзнание, разбитите икономики, унищожената природа, развратения местен елит, заедно с културния и информационния империализъм изграждат пропаст, която вещае непредвидими последици. Пряк резултат на това въздействие са проявите на сепаратизъм, вътрешни и международни конфликти. 
От друга страна процесът на глобализация руши бариерите между страните, създава условия за планетарно обединение на регионалните финансови пазари, информацията и технологиите с всеобщ световен характер. Но глобализацията предполага и създаването на единен пазар, а този пазар по принцип е неделим. Тази неделимост е и в основата на бъдещия разрив и явна война между изявяващите се като властелини на света. В противен случай световната политика ще престане да съществува на нивото на отделните държави, прехвърляйки се на уровена на глобалните групи капитали и технологии и на нивото на политическия живот на една единствена страна. 
От гледна точка на диалектическия материализъм, такава постановка на въпроса е нереализируема. Но колко ще струва на човечеството преодоляването на този кризисен момент е трудно за прогнозиране. 

 


Недопустимостта на подобно развитие на световния исторически процес може да бъде гарантирана само на основата на мощно интернационално, противостоящо на капитала, движение на обединения труд. Вълната на антиглобалистките движения от целия свят напредва с всеки изминат ден. За нас е ясно, че до победен край тази борба може да бъде доведена само ако тя бъде въоръжена и вдъхновена от идеите на комунизма. 
Социалните процеси в България, в периода след промяната на политическата система у нас.


Можем да утвърждаваме,че съществуващата у нас система на социализъм беше ранно начало на световния преходен период от капитализъм към комунизъм. Тя носеше позитивите на новото, но и достатъчно несъвършества, от гледна точна на научния комунизъм, които не й дадоха възможност да изгради устойчив модел, база за по-нататъшното развитие. Тя беше поредният опит за полет на трудовите хора към царството на свободата. 


България попадна в лапите на хегемона - световния капитал, който по настоящем регулира не само икономическия, но и политическия и идеологическия живот на обществото.


Свидетели сме на уникален за историята преход от социализъм към капитализъм, състоящ се в задушаване на остатъците от социализма; смяна на политическите и икономическите форми; рязка промяна на формите на собственост в интерес на новата буржоазия; въвеждане на слабо институциализирана пазарна среда, съпроводена с хаос и насилие. 


Изграденото с много труд и жертви народно стопанство беше подложено на жестоките удари на провежданата години наред бюрократично-криминална приватизация. Обезкръвената предварително държавна собственост се разпродаваше безмилостно, както на чуждите "инвеститори", така и на българските новородени капиталисти, натрупали по незнайни пътища своя първоначален капитал. Нарушени бяха технологичните връзки на производството, което доведе до сриването на цели отрасли в икономиката. Така либерализацията и приватизацията имаха като резултат рязък спад на производството и нивото на живот, икономически хаос, стагнация и тотална инфлация. Стотици хиляди, високо подготвени специалисти и работници се оказаха ненужни и заеха трайно място на пазара на труда, в качеството си на безработни.