Home Теория
Теория

Марксизъм - Ленинизъм

МАРКС - ЕНГЕЛС

Марксизъм интернет архив (На руски език)

Маркс К.   Енгелс. Ф- Манифест на комунистическата партия (Bg)

 

Вл. И. Ленин

http://www.marxists.org/russkij/lenin/index.htm

 

Сталин

http://www.marxists.org/russkij/stalin/index.htm

Сталин Й. В.- За антисемитизма (Bg)

Сталин Й. В.- За кризите при капитализма (Bg)

Сталин Й. В.- Октомврийският преврат и националният въпрос (Ru)

 

 

Плеханов

http://www.marxists.org/russkij/plekhano/index.htm

 

Бухарин

http://www.marxists.org/russkij/bukharin/index.htm

 

Роза Люксембург

http://www.marxists.org/russkij/luxembur/index.htm

 

Кирков Г. - http://www.bgsocialism.eu/soc_galerii_soc5.htm

Благоев Д. - http://www.bgsocialism.eu/soc_galerii_soc6.htm

Димитров Г.  - http://www.bgsocialism.eu/soc_galerii_soc4.htm

 

Гильфердинг. Р-  Бём Баверк как критик Маркса (Ru) 

Ернесто Че Гевара- Виетнам и световната борба за свобода (Bg) 

Кастро. Ф- Историята ще ме оправдае (Bg)

Фиделя Кастро - Ознаменование 45-й годовщины высадки участников экспедиции с яхты “Грамма (Ru)

Каутский К.- Этика и материалистическое понимание истории (Ru)

Мао Цзе-дун- Против либерализма (Bg)