В обединението е нашата сила

Брой 18 (319) Година XV ISSN1312-0840

Ръководители на КПБ и ПБК се споразумяха двете партии да обединят силите си и да положат основите на автентичен ляв блок. На снимката: първият секретар на ЦК на КПБ Александър Паунов, представителите на секретариата Георги Ванев, Тинка Стоилкова и Стоян Савов и съпредседателите на ПБК Минчо Минчев, Пеню Костадинов и Нако Стефанов

В духа на решенията на Комунистическа партия на България и на Партия на българските комунисти в централата на КПБ се състоя среща на ръководствата на двете партии. Целта беше да се уточнят общите принципи и да се поставят конкретни задачи за пълно единодействие между двете политически партии, свързани с предстоящите догодина общински избори в страната. В изказванията на ръководителите беше изявено недвусмислено волята им за пълна съгласуваност по идеологическите въпроси, в областта на текущата политика и по основните организационно-техничеянс елементи. Лидерите бяха водени от назрялата необходимост за сплона левите политически сили в България.

На срещата присъстваха другарите Алексан Паунов, първи секретар на ЦК на КПБ, както и представителите на секретариата на партията Георги Ванев, Стоян Савов и Тинка Стоилкова. Партията на българските комунисти беше представена от нейните трима ръководители Минчо Минчев, Пеню Костадинов и Нако Стефанов.

Срещата премина в градивна дружеска обстановка, с открита готовност за сътрудничество и единодействие. Присъстващите обсъдиха ситуацията и основни моменти от взаимоотношенията между партньорите в коалиция „БСП– Лява България“. Разгледана беше политическата обстановка у нас след парламентарните избори. Дискутирано беше и международното положение на фона на военния конфликт между Русия и Украйна.

„На последния ни пленум беше решено да се срещнем с вас, да обсъдим обществено-политическата обстановка и да търсим възможност за коалиция на автентичната левица" – подчерта в изказването си Александър Паунов. – Крайно време е да намерим общ език с другите леви партии. Нека да се обединим в автентична левица, за да имаме сила и влияние в политическата действителност на съвременна България.

„Ние също сме за сближаване и единодействие" – заяви на свой ред съпредседателят на Партия на българските комунисти Минчо Минчев. – Мисля, че нашите две комунистически партии трябва да положат основите за такова обединение, като се противопоставяме последователно на десните формации. Структурите ни в страната е редно да заработят съвместно. За предстоящите местни избори могат да се разберат и да издигнат съвместни кандидатури за общински съветници. Потребни са повече общи срещи, за да бъдем сплотени и силни. Нека да направим план за единодействие до месец май.“

„Нашите решения днестрябва да превърнем в жива плът – отбеляза Георги Ванев. – Въпросът не опира само до това, как ще се пласираме за следващите избори. Въпросът е много по-сериозен. В Политбюро имахме дискусия за това какъв да бъде подходът оттук нататък. Явно е, че отиваме на битка по всички правила на науката. Комунизмът като идеология отиде много напред в своите разработки. Пример за това е Китайската комунистическа партия. Ние самите се нуждаем ежедневно от глътка комунизъм, но не работим достатъчноза нея.“

Другарят Георги Ванев сподели, че в КПБ от 3-4 месеца създават, под ръководството на Стоян Савов, кадрова банка на кандидатите за кметове и за общински съветници. На всеки пленум се докладва какъв е качественият състав на тези кандидати. Той изтъкна необходимостта от това да се работи за подготвянето на единна комунистическа листа, като се организират съвместни събрания и се предприемат други общи инициативи, според решението на Пленума на ЦК на КПБ, състоял се на25 октомври 2014 г.

Другарите Александър Паунов и Минчо Минчев обърнаха внимание, че редом с идеологическата дейност трябва да се полагат усилия и в полето на текущата политика, както и да не се загърбват организационно-техническите задачи в съвместната политическа работа. Прието беше предложението на Георги Ванев представители на двете партии да се срещат всеки понеделник, както и да се направи план за единодействие поне за два месеца напред.

Решено беше Стоян Савов, като представител на КПБ, и представител на Партия на българските комунисти (ПБК), да направят план за съгласуване на действията за съвместни инициативи на партийните структури в областните и в общинските градове. 

На срещата беше решено още до края на годината да се свика общо заседание на политическите бюра на двете партии. До края на февруари пък ще бъде организиран съвместен пленум на КПБ и ПБК.

Последна промяна от Понеделник, 24 Ноември 2014г. 08:21ч.