In memoriam

Стоян Савов

Почина

Стоян

Савов

Петров

 

 

 

член на Политбюро и секретар на ЦК на КПБ

На 4 декември почина нашият другар Стоян Савов Петров.

Той е роден на 23 март 1939 година в с. Близнец, окръг Сливен. Средно образование завършва в гимназия „Христо Ботев”, гр. Нова Загора. След отбиването на военната си служба завършва Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. По-късно защитава докторска степен по философия.През 1965 година започва работа в Окръжния комитет на комсомола в Сливен, а от 1966 до 1970 е избран за първи секретар на окръжната организация.

Работи като завеждащ отдел „Организационен” на Окръжния комитет на партията, а от 1972 до 1979 е секретар по организационните въпроси на ОК на БКП, Сливен. След това преминава на работа в Централния комитет на БКП.След 10 ноември 1989 година се включва в различни начинания, всяко от които е насочено към обществено-полезна дейност, подчинена на голямата идея за свобода, братство, равенство.

Женен е от 1965 година. Има дъщеря Савелина и син Дамян и три внучки – Магдалена, Елена и Филипа.