Home Архив

ЛОЗУНГИ НА КПБ ОТ ПЛЕНУМА!

-         Ние сме за социализъм !

-                       Ние сме за пряка демокрация, основана на принципите на самоуправлението!

-                       Ние сме против войната и против изсмукване на силите ни от международния и наш капитал!

-                       За достъпно за всички безплатно образование и здравеопазване, за извисяване на науката и културата на съвременно световно ниво!

-                       За всестранно развитие и реализация на младото поколение, за достойни старини на възрастните!

-                       За национална сигурност и съдебна власт пряко избирани и подчинени на народната воля!

-                       За местна власт, избирана от и подчинена на самоуправляващите се общности, сменяемост и мандатност на изборните органи!