Home Архив

РЕШЕНИЯ ОТ ПЛЕНУМА НА КПБ -25-26.06.2011

Р Е Ш Е Н И Я

На Централния комитет на Комунистическа партия на България

Приети на юнския пленум 25. - 26 .06. 2011г.

 

1.     Цялостната идеологическата работа на партията да бъде подчинена на борбата за проникване и овладяване от масите на идеите на социализма на сегашния етап.

2.     Утвърждава предизборните лозунги на партията, формулирани в основния доклад.

3.     Областните, общинските и ПП организации да се запознаят с доклада, решенията и призивите на партията за предстоящите избори.

4.     Организационната и кадрова работа на партийните организации да се приведе в съответствие с изискванията на предизборната борба за успешно представяне на предстоящите избори.

5.     В.Работнически вестник да преустрои своята пропаганда, като изцяло я подчини на изборите за президентска и местна власт.

 

25.06.2011 г

София –Витоша