Политбюро

Представляващ КПБ

Представляващ Комунистическа партия на България е Александър Димитров Паунов
 

ПОЛИТБЮРО

 

 1. Апександър Димитров Паунов
 2. Ангел Георгиев Иванов
 3. Генчо Тенев Гочев
 4. Георги Станев Ванев
 5. Иван Иванов Петров
 6. Камен Неделчев Колев
 7. Кръстю Василев Кръстев
 8. Николай Цецов Маринов
 9. Петър Георгиев Петров
 10. Стойко Пелов Стойков
 11. Тинка Колева Стоилкова
 12. Яница Христова Станчева